Profil Zadavatele - Město Klimkovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 101619
Název profilu zadavatele: Město Klimkovice (http://www.mesto-klimkovice.cz)
profilu zadavatele: 00298051
« Zpět na vypsané VZ

Plynofikace a teplofikace domů č.p. 70 a 71, Náměstí, Klimkovice

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000003
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Datum zrušení zakázky
  12.4.2017 15:40:00
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  a) Zřízení nového plynovodu s napojením na stávající STL (středotlakou) plynovou přípojku v ulici Křížkovského s ukončením v HUP (hlavní uzávěr plynu) ve skříni dle projektové dokumentace pro každý z domů a jeho přivedením do budovy, kde bude tato ukončena rozvodem s měřením pro daný počet odběrných míst.
  b) Demontáž stávajících zařízení uvedených v projektových dokumentacích, demontované zařízení bude uloženo na plochu před uhelnu domu č.p.71, kde bude předáno zástupci Technické správy Klimkovice.
  b) Domovní rozvod plynovodu a teplovodu, osazení nových plynových kondenzačních kotlů podle projektových dokumentací, provedení nových měděných rozvodů tepla s napojením na nová ocelová desková tělesa, případně již stávající.
  c) Vyvložkování stávajících komínů pro odvádění spalin z plynových kotlů.
 • Předpokládaná hodnota
  3 600 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  20.3.2017 11:01:55
 • Poslední změna
  20.4.2017 09:34:12, Město Klimkovice
 • Lhůta pro podání nabídek
  10.4.2017 15:00:00
 • Kontaktní osoba
  Petr Bílý, tel: 556420108, bily@mesto-klimkovice.cz
 • Další informace
  Viz projektová dokumentace

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)