Profil Zadavatele - Město Klimkovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 101619
Název profilu zadavatele: Město Klimkovice (http://www.mesto-klimkovice.cz)
profilu zadavatele: 00298051
« Zpět na vypsané VZ

Zpracování PD a výkon AD - "Odkanalizování Klimkovic - městské části Hýlov na ÚČOV Ostrava"

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000008
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem této zakázky je vypracování Projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a Dokumentace pro provádění stavby na stavební akci „Odkanalizování Klimkovic – městské části Hýlov na ÚČOV Ostrava“, včetně součinnosti při vydání příslušných rozhodnutí, vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr pro každý stupeň PD samostatně a zajištění výkonu autorského dozoru. Obsahem zmíněné stavební akce je přitom odvádění odpadních splaškových vod bez čištění v předmětné lokalitě s kombinovaným odváděním, jak částečně tlakovou, tak i gravitační kanalizací do již vybudované kanalizace zakončení v ul. Husova. Touto již realizovanou gravitační kanalizací v ul. Husova jsou všechny splaškové vody z města Klimkovic odváděny na ÚČOV v Ostravě – Přívoze.
 • Předpokládaná hodnota
  1 600 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  23.5.2017 12:22:01
 • Poslední změna
  30.3.2020 16:08:35, Město Klimkovice
 • Lhůta pro podání nabídek
  7.6.2017 14:30:00
 • Kontaktní osoba
  Petr Bílý, tel: 556420108, bily@mesto-klimkovice.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)