Profil Zadavatele - Město Klimkovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 101619
Název profilu zadavatele: Město Klimkovice (http://www.mesto-klimkovice.cz)
profilu zadavatele: 00298051
« Zpět na vypsané VZ

Revitalizace Lipové aleje podél staré Opavské cesty v Klimkovicích

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000002
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Jedná se o zachování a obnovu registrovaného krajinného prvku „Lipová alej podél Staré Opavské cesty“, dle projektové dokumentace „Revitalizace Lipové aleje podél staré Opavské cesty v Klimkovicích“ vypracované Ing. Petrem Ondruškou, Lichnov – Dubnice 35, 794 00 Krnov, IĆO: 12125326 2/2018 (dále jen "dokumentace provádění stavby/DPS") a zahrnuje mimo jiné:
  - ošetření dřevin (22 ks z původní aleje)
  - kácení a likvidace dřevin (34 ks stromů z individuální
  inventarizace, 1029 ks stromů z porostních skupin, 131,5 m2 keřových
  porostů)
  - výsadby (8 ks stromů, 135 ks keřů)
  - terénní úpravy, zatravnění
  - následná péče 3 roky po ukončení výsadby (rozvojová a udržovací
  péče)
 • Předpokládaná hodnota
  1 095 537,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  15.4.2019 11:02:15
 • Poslední změna
  30.3.2020 16:15:50, Město Klimkovice
 • Lhůta pro podání nabídek
  28.2.2018 15:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Václav Šimíček, tel: 556420257, simicek@mesto-klimkovice.cz
 • Další informace
  Zadávací řízení „Revitalizace Lipové aleje podél staré Opavské cesty v Klimkovicích“ je realizováno v režimu zakázek malého rozsahu v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OP ŽP 2014-2020 (účinnost od 24. 8. 2017) a Směrnicí města Klimkovic č. 4/2017, o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
47676175 AWT Rekultivace a. s. CZ 1 089 000,00 Kč s DPH 900 000,00 Kč bez DPH
12159859 Bc.Petr Zvědělík CZ 932 960,59 Kč s DPH 771 041,81 Kč bez DPH Uchazeč vyloučen
61932809 Ing. Roman Mamica CZ 1 012 116,33 Kč s DPH 836 459,73 Kč bez DPH Uchazeč vyloučen
40309053 Ing. Vlastimil Toman - ARBOR CZ 1 132 181,55 Kč s DPH 935 687,23 Kč bez DPH
28648285 PARKSERVIS Mareš s.r.o. CZ 1 075 444,13 Kč s DPH 888 796,80 Kč bez DPH
28620968 Údržba pozemků, a. s. CZ 1 030 476,12 Kč s DPH 851 633,02 Kč bez DPH
26258692 ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. CZ 1 155 328,10 Kč s DPH 954 816,60 Kč bez DPH
27822737 ZAHRADY R+R realizace a údržba zahrad s.r.o. CZ 1 246 893,81 Kč s DPH 1 030 490,75 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Údržba pozemků, a. s., IČ: 28620968, CZ
 • Nabídková cena
  1 030 476,12 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)