Profil Zadavatele - Město Klimkovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 101619
Název profilu zadavatele: Město Klimkovice (http://www.mesto-klimkovice.cz)
profilu zadavatele: 00298051
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce ul. Lagnovská, vč.nového chodníku

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000016
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Rekonstrukce stávající komunikace a výstavba nového chodníku bude probíhat pouze na pozemcích zadavatele města Klimkovic, parc. č. 102/1 a 39 vše v k.ú. Klimkovice a to pouze v částech uvedených v projektové dokumentaci. Rekonstrukce živičné vozovky je navržená frézováním s lokálními opravami obalovaným kamenivem a pokládkou obrusné vrstvy z asfaltového betonu. Na krajích bude doplněna tzv.zazubením plná konstrukce vozových vrstev. Chodník bude provedenz šedé zámkové dlažby o tl. 60mm. Ta bude uložena mezi silniční betonový obrubník a obrubník chodníkový. Pojízdná část chodníku bude z šedé dlažby tl. 80mm a varovný pás pro osoby se sníženou schopností orientace pohybu bude proveden z réliefní zámkové dlažby. Stavba bude realizována po částech, bez vyloučení dopravy.
 • Předpokládaná hodnota
  1 700 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  29.10.2018 14:35:28
 • Poslední změna
  30.3.2020 16:06:09, Město Klimkovice
 • Lhůta pro podání nabídek
  19.11.2018 15:30:00
 • Kontaktní osoba
  Petr Bílý, tel: 556420108, bily@mesto-klimkovice.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)