Profil Zadavatele - Město Klimkovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 101619
Název profilu zadavatele: Město Klimkovice (http://www.mesto-klimkovice.cz)
profilu zadavatele: 00298051
« Zpět na vypsané VZ

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P19V00000001
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka neukončena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek a pojištění odpovědnosti
  za zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek, jakož
  i další pojištění a zajištění správy takového pojištění s tím, že podrobný popis veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a příslušných přílohách.
  Pojistné smlouvy budou uzavírány mezi zadavatelem jako pojistníkem a dodavatelem jako pojistitelem. Pojištěným bude zadavatel, příspěvkové organizace zadavatele a organizační složky zadavatele.
 • Předpokládaná hodnota
  500 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  20.5.2019 11:25:37
 • Poslední změna
  20.5.2019 11:25:37, Město Klimkovice
 • Lhůta pro podání nabídek
  4.6.2019 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Milan Glomb, tel: 556420580, glomb@mesto-klimkovice.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)