Profil Zadavatele - Město Klimkovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 101619
Název profilu zadavatele: Město Klimkovice (http://www.mesto-klimkovice.cz)
profilu zadavatele: 00298051
« Zpět na vypsané VZ

Výběr zpracovatele projektové dokumentace DSP a DPS na stavbu "Revitalizace rybníků v parku ...

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P19V00000003
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmět zakázky:
  1. Zpracování projektové dokumentace v úrovni potřebné pro stavební povolení a pro provedení vodohospodářské stavby a pro výběr zhotovitele pro výše uvedenou stavbu.
  2. Součástí zakázky je:
  - zajištění inženýrské činnosti, spočívající v zajištění všech potřebných souhlasů, rozhodnutí a stanovisek orgánů a organizací a jiných podkladů potřebných k realizací díla, podání žádosti o stavební povolení a získání tohoto povolení (mimo úhradu správního poplatku za vydání stavebního povolení).
  - výkon autorského dozoru při vlastní realizaci projektu na stavbě. Cena může být uvedena jako hodinová sazba, současně ale musí být v nabídce uvedena maximální celková výše úhrady provádění řádného autorského dozoru po celou dobu realizace.
  - spolupráce s administrátorem dotace a případná úprava PD dle podmínek aktuální dotace.

  Stručný popis zakázky:
  Předpokládaným řešením je rekultivace rybníků spočívající v jejich odbahnění, oprava hrází a břehů obou rybníků včetně stabilizace volných nátoků, obnova
 • Předpokládaná hodnota
  440 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  18.11.2019 16:52:30
 • Poslední změna
  29.3.2020 16:38:31, Město Klimkovice
 • Lhůta pro podání nabídek
  2.12.2019 11:00:00
 • Kontaktní osoba
  Sylva Homolová, tel: 556420108, tel2: 556420257, homolova@mesto-klimkovice.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)