Profil Zadavatele - Město Klimkovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 101619
Název profilu zadavatele: Město Klimkovice (http://www.mesto-klimkovice.cz)
profilu zadavatele: 00298051
« Zpět na vypsané VZ

Stromořadí pod Záhumenicí

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P19V00000004
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je výsadba stromů dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným architektem Ing. Jiřím Adamíkem, Údržba pozemků, a.s., Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky, v únoru 2019 se zapojením veřejnosti, se kterými bude zhotovitel pracovat (vedení dobrovolníků, dohled a zaúkolování). Minimálně bude vysazeno 31 ks stromů (23 třešní a 8 javorů babyka)a maximálně celkových 85 ks stromů. Součástí prací bude také zajištění následné péče po dobu minimálně 3 let po předání díla (vysazené stromy).
 • Předpokládaná hodnota
  298 447,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  25.11.2019 17:54:54
 • Poslední změna
  11.12.2019 08:49:16, Město Klimkovice
 • Lhůta pro podání nabídek
  6.12.2019 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Petr Bílý, tel: 556420108, bily@mesto-klimkovice.cz
 • Další informace
  Zadávací řízení „Stromořadí pod Záhumenicí“ je realizováno v režimu zakázek malého rozsahu v souladu se Směrnicí města Klimkovic č. 4/2017, o evidenci veřejných zakázek a postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)