Profil Zadavatele - Město Klimkovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 101619
Název profilu zadavatele: Město Klimkovice (http://www.mesto-klimkovice.cz)
profilu zadavatele: 00298051
« Zpět na vypsané VZ

Oprava místní komunikace ulice Osvobození

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000002
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem díla je provedení opravy místní komunikace ulice Osvobození podle zpracovaného projektu firmy PROJEKT 2010 s.r.o., Ruská 43, Ostrava z 12/2004 s těmito úpravami:
  - stávající vjezdy a vstupy k nemovitostem se pouze upraví do nivelety odpovídající v daném
  místě obrubníku, stávajícím způsobem,
  - nebudou realizovány zpomalovací příčné prahy a tomu odpovídající dopravní značení,
  - stávající uliční vpusti se upraví podle PD a to přemístěním nebo posunutím,
  - uložení panelů, jejichž rozměr bude zachován, bude do 2 km od místa stavby,
  - zelený pás mezi obrubníky a přilehlými nemovitostmi bude upraven zeminou do výše obrub
  a oset travním semenem,
 • Datum uveřejnění
  13.3.2013 14:47:46
 • Poslední změna
  26.9.2013 11:21:57, Město Klimkovice
 • Kontaktní osoba
  Petr Bílý, tel: 556420108, bily@mesto-klimkovice.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25855581 JANKOSTAV s.r.o. CZ 3 001 885,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)