Profil Zadavatele - Město Klimkovice

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 101619
Název profilu zadavatele: Město Klimkovice (http://www.mesto-klimkovice.cz)
profilu zadavatele: 00298051
« Zpět na vypsané VZ

„Úprava povrchu areálu provozovny Technické správy města Klimkovic (TS)“

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000014
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Provedení asfaltobetonové úpravy povrchu areálu provozovny Technické správy města Klimkovic na ulici Ostravské č.p. 96 v Klimkovicích v rozsahu cca 970 m2.
  - součástí provedení úpravy povrchu areálu provozovny je dodávka a montáž 1 ks uliční kanalizační vpusti a napojení na stávající kanalizační řad, který vede v areálu provozovny. Nově zřízená uliční vpusť bude výškově umístěná tak, aby do ní stékaly veškeré povrchové vody z upravované plochy areálu provozovny.
 • Datum uveřejnění
  27.8.2014 15:49:45
 • Poslední změna
  24.10.2016 10:59:27, Město Klimkovice
 • Lhůta pro podání nabídek
  15.9.2014 12:00:00
 • Kontaktní osoba
  Milan Glomb, tel: 556420580, tel2: 777642831, milanglomb@centrum.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)